Petycje - podstawy prawne - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje - podstawy prawne

Składanie petycji

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku

ul. Polna 25, 78-400 Szczecinek

tel. 94 37 53 505

nr faksu: 94 37 53 504

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.12.2015
Data modyfikacji 16.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Babiak
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Babiak Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Babiak
do góry